joi, 23 ianuarie 2014

Prezentarea localitatii

Nu dispunem inca de date. Rugam reprezentantii Primariei si ai Consiliului Local, ai Bisericii, precum si pe cetatenii care s-au nascut sau care lucreaza in aceasta localitate,  sa ne trimita o scurta prezentare. Localitatea dumneavoastra merita un astfel de efort!

Formular de adeziune la CNSC, pentru persoane fiziceCONSILIUL NATIONAL AL SOCIETATII CIVILE (CNSC)

Forta a Treia - forta civica a natiunii romane!
Adresa postala  Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti,  Cod 013152
Telefon  0736601020, 0736600961, 0736600973, Fax  0314379581
 
           
CERERE DE ADEZIUNE
 (pentru persoana fizica)

Subsemnatul/Subsemnata,

.................................................................................................................................
(numele si prenumele)


am decis sa sustin obiectivele aliantei civice a cetatenilor romani grupati in organizatia neguvernamentala denumita Consiliul National al Societatii Civile (CNSC).

Sunt/Nu sunt (se taie varianta care nu corespunde optiunii individuale) de acord ca datele mele de  contact sa fie publicate pe Internet, in cadrul listei aderentilor la Consiliul National al Societatii Civile (CNSC).

Calificarea mea profesionala este:
Ocupatia la data inaintarii prezentei adeziuni este:
Solicit acordarea autorizatiei de a posta pe paginile de Internet ale urmatoarelor localitati:

1.

2.

3.

Data adeziunii:

Datele mele de contact sunt:
Telefon fix: .......................................
Telefon mobil:...................................
Fax:...................................................
E-mail:.....................................................................................
Site Internet: ...........................................................................
Adresa de corespondenta:

......................................................................................................................................................                      ......................................................................................................................
(numele, prenumele, semnatura)


Formular de adeziune la CNSC, pentru persoane juridiceCONSILIUL NATIONAL AL SOCIETATII CIVILE (CNSC)

Forta a Treia - forta civica a natiunii romane!
Adresa postala  Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti,  Cod 013152
Telefon  0736601020, 0736600961, 0736600973, Fax  0314379581
 
           
CERERE DE ADEZIUNE
 (pentru persoana juridica) 
           

.......................................................................................................................................................
(denumirea asociatiei, fundatiei, sindicatului, federatiei, etc)

am decis sa sustinem, prin mijloace legale, infaptuirea obiectivelor aliantei civice a cetatenilor romani grupati in organizatia neguvernamentala denumita Consiliul National al Societatii Civile (CNSC).

Suntem/Nu suntem de acord (se taie varianta care nu corespunde optiunii) ca datele de  contact ale organizatiei noastre sa fie publicate pe Internet, in cadrul listei aderentilor la CNSC.

Delegatul nostru (persoana de contact) pentru Consiliul National al Societatii Civile este :

.....................................................................................................................................................
(numele si prenumele)
La data prezentei adeziuni, organizatia noastra cuprinde un numar de ...................... membri.

Data:

Datele noastre de contact sunt:
Telefon fix: .......................................
Telefon mobil:...................................
Fax:...................................................
E-mail:.....................................................................................
Site Internet: ...........................................................................
Adresa de corespondenta:

.......................................................................................................................................................


PRESEDINTE/DIRECTOR,

.............................................................................................................................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)